Ekspertise

Vi har gjennom våre 800 dyktige medarbeidere mye spisskompetanse innen regnskap, økonomi, lønn og IT og vi søker alltid å dele vår kompetanse og erfaringer med våre kunder for økt verdiskapning.

Hvordan utvikler vi vår kompetanse?

Vi ansetter mennesker med ulik kompetanse og engasjement for kontinuerlig utvikling. Vi investerer i våre ansatte for å være i forkant på IT løsninger og fag gjennom NORIAN Academy og bruker interaktive intranett for å dele kompetanse og løsninger.

Vi vil være en verdifull sparringspartner for våre kunder. En støttespiller som ser deres behov, bistår og tilpasser seg deres virksomhet. Vi vet at ulike faser krever ulik bistand. Med vår ekspertise og skalerbare leveransemodell kan vi bistå deres virksomhet uansett hvilken fase dere befinner dere i; enten det er en nyoppstartet gründerbedrift, børsnotert selskap eller offentlig foretak.

Contact
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 10MB
Sending