Personlig og tilgjengelig

Som kunde vil du oppleve høy tilgjengelighet og personlig service fra dedikerte kundeansvarlige.

Hvordan oppnår vi å være personlig og tilgjenglige?

Som kunde hos oss har du alltid en dedikert kundeansvarlig som har god kjennskap til din bedrift og som er ansvarlig for våre samlede leveranser til deg. Du kan velge å ha tett dialog med og besøke våre kontorer lokalt eller basere kommunikasjonen på web-baserte løsninger, elektronisk kommunikasjon og telefon. Vi ønsker alltid å være tilgjengelig og gi deg personlig oppfølging uansett hvor du befinner deg. Din kundeansvarlig er involvert i mye av det som berører din virksomhet her i NORIAN. Det er vedkommende du kontakter om du vil diskutere noe om tjenestene. Det er også kundeansvarlig som kontakter deg med forslag og ideer om hva som kan forbedres i din virksomhet.

Vi tror at godt samarbeid bygger på personlige relasjoner. Gjennom relasjoner med kunden skapes forståelse for deg og din virksomhet. På denne måten legges forutsetningene for at du og din virksomhet skal få det lille ekstra som skiller oss fra andre regnskapsbyråer.

Contact
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 10MB
Sending