Intelligent Automation

Intelligent Automation by NORIAN øker effektiviteten, reduserer feil og sparer verdifulle resurser. Med NORIAN Automation Platform, kan du ha din egen virtuelle arbeidskraft i skyen. Vår plattform kombinerer utprøvd Robotic Process Automation (RPA) med en fleksibel skybasert leveransemodell. Det har aldri vært enklere å planlegge og budsjettere for teknologiske fremskritt i intelligent automatisering.

Tilgjengelig umiddelbart

Din virtuelle arbeidskraft kan være online i løpet av få uker, uten dyre IT-integrasjoner.

Fokusér på din kjernevirksomhet

Programmvareroboter
frigjør tid og verdifulle ressurser til din virksomhet.

Spar tid og penger

Selv delvis automatiserte prosesser er opptil 80% rimeligere og opptil 90% raskere.

Fleksibelt og skalerbart

Nye roboter kan tilføyes innen 24 timer, eksisterende kan raskt tilpasses nye omstendigheter.

Hvordan fungerer Robotic Process Automation?

Robotic Process Automation (RPA) er en innovativ teknologi som blir benyttet til å automatisere forretnings- og administrasjonsprosesser i verdens mest fremtidsrettede virksomheter. Uavhengig av brukergrensesnitt, og uten innblanding med eksisterende systemer og programmer, kan programvareroboter utføre repetitive oppgaver som ellers ville blitt utført av en person – men til en brøkdel av tiden og kostnaden. Dine ansatte må kun håndtere de gjenstående unntak og saker som krever menneskelige vurderinger. Jo flere prosesser du automatiserer, desto mer vil selskapets effektivitet øke – samtidig som kostnadene reduseres.

RPA egner seg for...

 • regelbaserte prosesser med klart definerte beslutningskriterier.
 • prosesser med omfattende manuell behandlingstid og høy datagjennomstrømning.
 • prosesser med repetitive oppgaver.
 • systemer og prosesser på tvers av programmer i ulike driftsmiljø.

Virtuell arbeidskraft i skyen

I tillegg til å være motiverte og årvåkne arbeidere 24/7, er også en programvarerobot i skyen fullstendig vedlikeholdsfri for våre kunder. Vi overvåker robotens ytelse og koordinerer deres optimalisering med deg. Det er heller ikke behov for å lære opp ansatte til å benytte automatiseringsprogramvare, fordi vi vil omforme deres arbeidsflytbeskrivelser til fullt fungerende roboter. Straks de er implementert, er robotene ganske sjenerte og foretrekker å jobbe i bakgrunnen, der de utfører monotone, repetitive oppgaver slik at du kan fokusere på andre ting.

Vår Automation as a Service-modell unngår omfattende IT-integrasjon. Programvarerobotene befinner seg i et høysikkerhets driftsmiljø for skytjenester som passer perfekt for å automatisere selskapskritiske forretningsprosesser. Det samme gjelder forbindelsen mellom våre IT-systemer og NORIAN Automation Platform.

Uavhengig av om et foretak foretrekker en skybasert modell, lokal installasjon eller en hybridvariant, hjelper vi gjerne med å finne en måte å få full utnyttelse av de mange fordeler med å benytte virtuell arbeidskraft.

Intelligent Automation…

 • … reduserer kostnader og øker effektiviteten.
 • … reduserer behandlingstid.
 • … reduserer feil, avvik, avvisninger og returer.
 • … reduserer responstid.
 • … forbedrer kvaliteten i prosesser.
 • … øker konkurranseevnen.
 • … forbedrer det overordnede digitale miljøet gjennom høyere datakvalitet.
 • … øker medarbeidertilfredsheten.

En fremtidsrettet plattform for dine prosesser

I den siste tiden har utviklingen av avansert teknologi, som maskinlæring og Predictive Analytics, gitt nye og spennende muligheter for næringslivet. Våre eksperter tilfører kontinuerlig nye egenskaper til NORIAN Automation Platform basert på disse teknologier. Alle kunder som benytter våre skybaserte tjenester nyter godt av denne utviklingen.

Virksomheter lærer nå hvordan de kan utnytte egne data mer effektivt. Ved hjelp av automatisert dataanalyse kan våre kunder oppdage bedrageri eller annen økonomisk kriminalitet i sanntid og iverksette korrigerende tiltak før ting kommer ut av kontroll. Andre kunder kan forbedre sin kundetilfredshet ved å automatisere en betydelig del av sin epostkorrespondanse. I nær fremtid vil bestemte regnskaps- og bokføringsfunksjoner bli fullstendig automatisert. Kunstig intelligens vil revolusjonere fremtiden for forretnings- og administrasjonsprosesser. Med Intelligent Automation by NORIAN er du rustet for den fremtiden.

Langsiktig strategisk perspektiv

NORIAN Intelligent Automation kombinerer fullstendig pålitelighet og fremtidsrettet teknologi for å øke effektiviteten, redusere forekomsten av feil og spare verdifulle ressurser.  NORIANs spesialister har til sammen flere hundre års erfaring innen outsourcing av økonomi og regnskap. Våre eksperter vil derfor identifisere områder med automatiseringspotensiale og lede deres virksomhet med et langsiktig perspektiv for å maksimere din strategiske konkurranseevne.

En annen styrke er vår evne til å kombinere tradisjonell outsourcing med automatiseringsteknologi. Det vil alltid være behov for mennesker til å håndtere uforutsette omstendigheter eller når et menneskes vurderingsevne er påkrevd. Derfor kan ikke de fleste prosesser bli automatisert fullt ut, ei heller er det mulig å fjerne mennesker fullstendig, selv ikke fra de mest automatiserte arbeidsflyter.

Våre tjenester omfatter:

 • Vurdering av potensiale samt råd for automatiseringsløsninger basert på dyptgående bransje- og fagkunnskap.
 • Prospekt og veikart for din ferd mot automatisering.
 • Strategiske automatiseringsprogrammer.
 • Opplæring av dine medarbeidere til å bli automatiseringsanalytikere, slik at de kan identifisere automatiseringspotensiale.
 • Ekstern og fjernstyrt implementering av automatisering.
 • Omfattende kundeservice skreddersydd til dine behov, 24/7 brukerstøtte er mulig for forretningskritiske prosesser.

Typiske anvendelsesområder for automatisering

De typiske anvendelsesområdene for Intelligent Automation by NORIAN er økonomi og regnskap, HR, kundeservice og områder knyttet til datakonsolidering- og migrering. Ingen virksomheter er like og det er ikke alltid åpenbart hvor ineffektivitet og potensiale for besparelser ligger gjemt. Dette er vår ekspertise og vi hjelper dere gjerne med å spare ressurser og forbedre menneskers arbeidsliv.

Hvilke prosesser kan automatiseres?

 • Håndtering av leverandørdata
 • Fakturahåndtering
 • Håndtering av kundedata
 • Hovedbok og regnskap
 • Måneds- og kvartalsrutiner
 • Rapporteringsrutiner
 • Administrasjon av HR data
 • Håndtering av lønn
Contact
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 10MB
Sending