NORIAN IT-Solutions

NORIAN IT-Solutions har lang erfaring med drift, support og optimalisering av IT-systemer. Våre medarbeidere har kompetanse i en rekke systemer og sikrer at deres IT-systemer fungerer optimalt.

Support

NORIAN er partner med flere systemleverandører for å kunne tilby fremtidsrettede ERP-, lønn-  og rapporterings-systemer til våre kunder. Vi har derfor systemkompetanse for å yte service innenfor implementering, opplæring av brukere, tilgangsstyring, løpende systemsupport og støtte og rådgivning i forbindelse med eventuelle nye behov.

Contact
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 10MB
Sending