Outsourcing

Vi har lang erfaring og en unik platform for outsourcing gjennom;

 • velutviklet administrasjon- og kvalitetssystem
 • mulighet til å utføre oppgaver på kundens lokale språk
 • velutviklet kompetanse og kultur
 • gode rutiner og metodikk for kontinuerlig utvikling (Lean)
 • nært og godt samarbeid mellom våre ansatte og kundene

Våre kontorer i Litauen, Polen og Estland

Vi har samlet nær 500 ansatte ved våre kontorer i Vilnius, Torun og Tallinn og drevet virksomhet her siden tidlig på 2000-tallet.

Vi har lang erfaring med å bygge opp, drifte og utvikle økonomiavdelinger gjennom disse kontorene. Det er med utgangspunkt i denne erfaringen vi kan hjelpe våre kunder med det daglige så vel som med å etablere effektive rutiner for å spare tid og penger. Vi kan også tilby kapasitet ved våre Shared Service Center i Vilnius, Torun eller Tallinn som et alternativ til å etablere et eget senter

Business process outsourcing

 • Transaksjonstjenester
 • Lønn & HR
 • Reiseregninger
 • Inngående fakturaer
 • Utgående fakturaer
 • Hovedbok, rapportering og konsolidering

Lei deg inn på våre SSC

 • Store og veldrevne kontorer med stabil bemanning
 • Høyt utdannet personell med mye regnskapserfaring
 • Stor prosess- og systemkompetanse
 • Stor språkkompetanse med fokus på norsk, svensk, finsk, tysk og engelsk
 • Backup- og bemanningstjenester
Contact
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 10MB
Sending