Effektiv rapportering

Oversiktlig og fleksibelt

Med Cantor Controller får du enkelt og effektivt full oversikt over bedriftens økonomi. Du får utstrakte muligheter til å lage egne rapporter, eller å bruke noen av våre mange standardrapporter som ligger tilgjengelig i systemet. Programmet er oversiktlig med mange spennende funksjonaliteter og tilpasses lett til dine selskap og behov.
Alle rapporter kan enkelt skrives ut, lagres i ulike format eller publiseres på web.

Cantor Controller gir deg alle rapporter for:

  • Regnskapsrapportering
  • Budsjett på kort og lang sikt
  • Prognoser
  • Likviditetsstyring
  • Konsernregnskap
  • Årsoppgjør med likningsskjema for alle selskapstyper
  • Anleggsregnskap

Perioderapportering

Hvordan gikk egentlig forrige periode? Er vi på budsjett? Hvordan var samme periode i fjor? Vi hjelper deg å få oversikten.

Budsjett

Komplette og kompakte budsjettrutiner for utarbeidelse av de sentrale budsjettene; resultat-, likviditet- og balansebudsjett.

Webrapportering

Økonomirapporter enkelt tilgjengelig på nett!

Årsoppgjør

Cantor Controller er det komplette systemet for utarbeidelse av årsoppgjør.

Fleksibelt og tilpasset alle selskaper

Uansett selskapstype setter programmet opp et komplett årsregnskap med forside, styres beretning, resultat/balanse, nummererte noter, kontantstrømoppstilling og tilhørende ligningsskjemaer. Systemet passer like godt ii økonomiavdelingen hos mellomstore og større bedrifter, som i regnskapsbyråer og revisjonskontorer.

Systemet starter der ordinære regnskapssystemer slutter

Basert på en foreløpig saldobalanse i slutten av året utarbeides et komplett årsregnskap. Cantor Controller importerer kontoplan og saldotall fra alle regnskapssystemer, og innheholder en avansert og brukervennlig notemodul. Basert på en del standard noter samt muligheten til å lage egendefinerte noter, vil det være enkelt å lage noteopplysninger og beretninger i tilknytning til årsregnskapet.

Automatisk utfylte skjema og enkel innlevering gjennom Altinn

Cantor Controller støtter også Altinn-løsningen for elektronisk innrapportering av ligningsskjemaer og årsregnskapet til skattemyndigheter og Brønnøysund-registeret.

Contact
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 10MB
Sending