Microsoft Dynamics AX er en ERP løsning fra Microsoft med spesialtilpasset funksjonalitet for fem ulike bransjer. Ved å kombinere omfattende ERPfunksjonalitet
med bransjespesifikk funksjonalitet, får din virksomhet en fleksibel forretningsløsning som gir raskt verdi til virksomheten. Løsningen
inneholder funksjonalitet for økonomistyring, personalstyring og operasjonell styring. Dette gjør at dine medarbeidere enklere kan forutse endringer
og sette i gang nødvendige tiltak for å sikre vekst. Alt dette er pakket inn i én løsning som gir rask avkastning på investeringen.

Få raskt avkastning på investeringen med en fleksibel og kraftig løsning

Få raskt avkastning med én enkelt løsning som støtter bransjespesifikke krav og operasjonelle forretningsprosesser i hele virksomheten:

 • Oppfyll forretningskravene enkelt med bransjespesifikk funksjonalitet tilpasset fem ulike bransjer. Løsningen leverer omfattende ERP-funksjonalitet, inkludert personalstyring, økonomistyring, salg og markedsføring, innkjøp og supply chain management
 • Skaler organisasjonen med en global løsning. Overhold lokale lover og forskrifter, og standardiser forretningsprosessene på tvers av forretningsenheter.
 • Få et bedre beslutningsgrunnlag med en intuitiv og rollebasert brukeropplevelse inkludert selvbetjening og rapporteringsmuligheter.

Øk fleksibiliteten - og utnytt de mulighetene som oppstår

Maksimer forretningsmulighetene med en ERP-løsning som kan tilpasses dine spesifikke behov både i dag og i fremtiden, og som er enkel å endre etterhvert som virksomheten vokser:

 • Responder raskt med modeller som lar deg se, måle og endre virksomheten. Disse modellene
  representerer din virksomhet og struktur, og dine prosesser og retningslinjer.
 • Utvid disse modellene med bransjespesifikke muligheter når virksomheten endres.
 • Differensier virksomheten ved å tilpasse løsningen i en lagdelt arkitektur som skiller tilpasninger fra standard , slik at vedlikehold og oppgradering blir enklere.

Engasjer brukerne og driv innovasjon med en brukervennlig løsning

Arbeid enkelt på alle nivå fra innføring til daglig bruk og oppgraderinger. Engasjer brukeren og få frem innovasjon i hele organisasjonen

 • Hjelp de ansatte raskt i gang med en velkjent løsning som ser ut som, og fungerer som Microsoft Office.
 • Gi de ansatte rask tilgang til data, og sett dem i kontakt med kunder, leverandører, forretningsforbindelser og teammedlemmer gjennom samarbeidsverktøy som Microsoft SharePoint og Microsoft Lync.
 • Gjør administrasjonen av ERP-løsningen enklere på alle trinn i løsningens livssyklus.

Microsoft Dynamics AX for produksjon

Produksjonsbedrifter har alltid arbeidet for å redusere kostnadene, tid til marked, øke kvaliteten og optimalisere lagerbeholdningen. I tillegg gjør nyere trender innenfor globalisering, kontraktsadministrasjon og økende miljø- og samfunnsbevissthet, kombinert med behovet for forretningsintelligens i sanntid, ting enda mer kompliserte.

Microsoft Dynamics AX leverer kraftig funksjonalitet som inkluderer funksjonalitet for stykk-, prosess- og lean produksjon i én samlet løsning. Med tilgang til rollebasert informasjon i sanntid, kan de ansatte forbedre effektiviteten i hele virksomheten, enten det er på kontoret, på fabrikkgulvet eller på et av avdelingskontorene. Integrerte verktøy for styring av supply chain, lageradministrasjon, produksjonsstyring og økonomistyring er designet for å hjelpe deg med å få bedriften til å vokse. Og med den velkjente brukeropplevelsen fra Microsoft Office og Microsoft SharePoint, klarer brukerne å ta i bruk løsningen raskt.

Microsoft Dynamics AX for distribusjon

Dagens marked medfører nye risikoer, men også store muligheter for distributører over hele verden. For å holde seg i forkant, må distributørene håndtere flere utfordringer, fra globale underleverandører og kompleksitet i forsyningskjeden, til myndighetspålagte krav og fokus på bærekraftighet, prisvariasjoner og press for å være tilgjengelig i flere kanaler.

Microsoft Dynamics AX knytter dine ansatte, din virksomhet og dine forhandlere sammen i èn samlet løsning, for å hjelpe deg med å håndtere global kompleksitet og å kunne utnytte nye muligheter. Effektiviser forretningsprosessene i hele leveringskjeden med fleksible modeller som gir totaloversikt over virksomheten. Tilpass endringer i etterspørsel ved bruk av arbeidsflyter som kan implementeres uten hjelp fra IT-avdelingen. Ta i bruk selvbetjeningsrapporter slik at virksomheten kan forbedre behovsplanlegging og respons på kundehenvendelser. I tillegg kan du skalere virksomheten raskt med støtte for flere driftssteder og fleksible distribusjonsalternativer for å redusere risiko.

Microsoft Dynamics AX for Retail

Retail har utviklet seg til en flerkanalsopplevelse for dagens kunder, enten det er i butikken, på nett, sosiale medier eller på mobilen. Vi møter nå kunnskapsrike, digitale kunder og må derfor være raskere og smartere i hele virksomheten for å oppnå større kundelojalitet og beholde vårt konkurransefortrinn.

For å kunne holde på kundene må man være mer fleksibel og sette kunden i sentrum. Microsoft Dynamics AX tilbyr butikker og detaljhandel en samlet løsning med funksjonalitet for point-of-sale (POS), butikkledelse, supply chain, varehandel og økonomi. Du kan også raskt skalere løsningen for å utvide til nye kanaler eller til nye geografiske områder, eller øke antall butikker, alt samtidig som du holder deg i forkant av etterspørselen med tilgang til rapporter i sanntid.

Microsoft Dynamics AX for tjenesteytende næring

Når klienter øker sin nasjonale og internasjonale tilstedeværelse, må serviceorganisasjoner være fleksible for å møte nye forretningkrav og forbli konkurransedyktig. Endret demografi i arbeidsstyrken og utfordringer med å finne og rekruttere kvalifisert arbeidskraft, representerer nye utfordringer. Samtidig krever klientene større synlighet į serviceprosessene, på samme måte som myndigheter krever mer ansvarlighet fra selskapene.

For å hjelpe deg å møte disse komplekse utfordringene, leverer Microsoft Dynamics AX en omfattende ERPløsning som er designet for å fremme effektiviteten i hele organisasjonen. Effektiviser sentrale forretningsprosesser for å møte ulike markeds- og kundekrav, fra administrasjon av kundeforhold og talentadministrasjon, til prosjektregnskap og økonomirapportering. Skaler raskt for å respondere på nye muligheter og å redusere risiko i hele organisasjonen med et bedre beslutningsgrunnlag basert på forretningskritisk informasjon i et kjent brukergrensesnitt som ser ut som og føles som Microsoft Office.

Microsoft Dynamics AX for offentlig sektor

Organisasjoner innenfor offentlig sektor blir i dag pålagt å gjøre mer med lavere budsjetter, samtidig som de må forholde seg til økte krav om innsyn, økonomistyring og flere regler og forskrifter. For å lykkes med dette, må disse virksomhetene modernisere arbeidsoppgavene og standardisere sentrale forretningsprosesser.

Microsoft Dynamics AX tilbyr en løsning som er spesialtilpasset offentlig sektor. Moderniser arbeidsoppgavene enkelt ved å tilpasse og automatisere sentrale forretningsprosesser slik at de fungerer på samme måte som organisasjonen arbeider på. Benytt velkjente verktøy som Microsoft Sharepoint for å dele data og forenkle samarbeidet mellom dine ansatte, partnere og innbyggere ved bruk av enkle samarbeidsverktøy. Få direkte innsikt med rollebaserte data og oppgaver, og oppnå den oversikten du behøver for å overholde forskriftene og redusere kostnadene. Med selvbetjent forretningsintelligens og rapporteringsverktøy, kan du beholde oversikt over økonomien, kontrollere budsjettet og tilfredsstille lovpålagte krav.

Contact
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 10MB
Sending