Effektiv eiendomsforvaltning med ON Property

NORIAN forvalter deres eiendom i fagsystemet ON Property. Gjennom NORIAN Styreportal får dere innsikt i sentral informasjon om økonomi og eier/leietakerforhold i sanntid – rett fra vårt fagsystem. Dette gir dere full kontroll, hvor som helst og når som helst.

NORIAN Styreportal

I NORIAN Styreportal får du blant annet:

  • Oversikt over økonomien, herunder reskontro og restanser, eier- og leietakerforhold.
  • Tilgang til dynamiske regnskapsrapporter fra Cantor, med “drill-down” til bilagsnivå.
  • Enkel fakturabehandling og attestasjon fra EyeShare – snart FLOW!
  • Et eget arbeidsrom for styret hvor styret kan ha sine dokumenter og HMS dokumentasjon.
  • Mulighet for utsendelse av e-post til beboere og styremedlemmer uten å kjenne den enkeltes e-post.
  • Felles kalender med aktiviteter som dugnad, årsmøte og sommerfest.
  • Dokumentflyt mellom forretningsfører og styret.

Logg inn her

Contact
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 10MB
Sending