Xledger har alt i ett system

Få kontroll og oversikt over din bedrift med Xledger. Du får alt du trenger i ett system, fra økonomistyring til prosjektledelse til kontroll på lager, innkjøp og logistikk. Brukeren får sanntidstilgang til bedriftens nøkkeltall.

 

 

Økonomi og regnskap

Innsikt og helhetlig virksomhetsstyring

Tilgjengelig på nett

Aldri har det vært lettere å følge den økonomiske utviklingen i ditt selskap. Med umiddelbar tilgang uansett hvor du måtte befinne deg og hvilket operativsystem/nettleser du benytter, vil data alltid være tilgjengelige.

Enkel oversikt

Med Xledger er det enklere å ha et à jour regnskap. Likviditetsanalyser er tilgjengelige, der systemet gir et cash-flow-estimat basert på banksaldo, samt forfallsdato på innkommende og utgående fakturaer. Xledger har en mengde ferdigdefinerte rapporter og svært gode spørremuligheter mot både regnskap, reskontro og budsjett.

Xledger på mobil

En egen app spesielt tilpasset nettbrett og smarttelefoner. Du kan blant annet føre timer, laste opp utlegg og godkjenne bilag rett fra mobilen.

Prosjekt og time regnskap

Få komplett styring over dine prosjekter

Komplett løsning for timeføring, ressursplanlegging, prosjektregnskap og fakturering

For å kunne styre, måle og evaluere en og flere prosjekter er det viktig å ha en underliggende løsning som gir deg den fleksibiliteten og tilgjengeligheten du trenger, og som er skalerbar slik at den kan håndtere både små og store prosjekter.

Med prosjektstyringsverktøyet har du alltid løpende oversikt over status og lønnsomhet på dine prosjekter.

Lønn og reise

Fleksibel lønn og reiseregning

Xledger sin lønnsmodul er en fleksibel løsning for administrasjon og utbetaling av lønn og annen godtgjørelse. Lønnssystemet leveres med et omfattende oppsett av lønnarter, satsregister og bokføringsregler. Alt dette vedlikeholdes av Xledger, mens kunden selv har frihet og fleksibilitet til å bygge opp etter eget behov.

Med Xledger kan du definere et ubegrenset antall forskjellige lønnskjøringer med ulike frekvenser. Det er lagt opp til smidig innleggelse av lønnsgrunnlag som registreres enten manuelt, via import fra timeregistrering, import fra forsystem eller en kombinasjon av disse.

Du har mulighet til å ta ut så mange lønnskjøringsforslag du ønsker og dermed sørge for at det endelige resultatet er korrekt. Xledger reskontrofører skyldig lønn og med integrasjon mot bank vil man enkelt besørge utbetaling direkte i applikasjonen.

Ordre ogg fakturering

Komplett fakturering på nett

Xledger har fullstendig funksjonalitet for ordre og fakturering. Dette er fullt integrert med prosjektregnskap, kundereskontro og hovedbok. Fakturering kan skje lokalt, eller fullt automatisert med sentral fakturaprint og distribusjon.

I ordre- og faktureringsmodulen er funksjonalitet rundt salgsordre og fakturering samlet. Her finnes ulike muligheter til å optimalisere oppsett av kunder og kundegrupper, produkt og produktgruppe. Disse kan enkelt knyttes til prislister, leverings- og betalingsbetingelser og faste salgskonti for å få en løsning som er enkel og lite ressurskrevende å administrere.

Ved hjelp av spørringer med enkel eller mer avansert filtrering kan man hente ut de data man har behov for og ved et tastetrykk eksportere disse direkte til excel.

Fleksibel salgsordreløsning

Vår fleksible ordreløsning dekker ulike behov. Man kan velge å opprette salgsordre manuelt, via salgsordremal, eller ved å opprette en ordre som overføres til fakturering. Vi tilbyr gode løsninger for abonnementsfakturering og massefakturering. I kombinasjon med vår prosjektmodul tilbyr vi fakturering på bakgrunn av timeføring, reiseregninger og viderefakturering av inngående faktura.

Det finnes flere ulike muligheter til å legge opp rabatter og kundespesifikke priser – også donasjonsfakturering. Ved hjelp av pris- og rabattmatriser vil man enkelt kunne administrere løsningen. Man kan velge å definere prislister og rabattmatriser for hele sortimentet, eller det kan settes opp for en produktgruppe eller et spesifikt produkt. På samme måte kan man knytte pris- og rabattmatriser til en kundegruppe eller til en spesifikk kunde.

I Xledger kan man velge å ta i bruk all funksjonalitet rundt ordre, plukklister, pakkseddel, ordrebekreftelse og fakturering, eller man kan velge en enklere løsning og kun benytte seg av salgsordre som faktureres avhengig av selskapets behov og kompleksitet. Les om innkjøp og lager

Innkjøp og lager

Fleksibel logistikk

Med vår innkjøp- og lagermodul tilbyr vi en fleksibel løsning for enkel eller mer avansert innkjøps- og lagerstyring. Xledger håndterer hele prosessen fra innkjøpsordre til varemottak, lagerstyring og varetelling.

I Xledger kan man velge å ta i bruk all funksjonalitet rundt ordre, plukklister, pakkseddel, ordrebekreftelse og fakturering, eller man kan velge en enklere løsning og kun benytte seg av salgsordre som faktureres avhengig av selskapets behov og kompleksitet. Ordre, lager, fakturering og innkjøp (OLFI) i Xledger gir en effektiv og sømløs arbeidsflyt.

Logg in på Xledger

https://www.xledger.net/

 

 

Contact
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 10MB
Sending